onsdag, februar 28, 2007

Uke 9 - Lyd

Lydstyrke: Lydstyrke måles i decibel (db), db er en måleenhet, hvor man kan lese av styrken på lyd. Den svakeste lyden et menneske kan høre er på ca 1 db, og den høyeste er omtrent 140 db, det kaller vi smertegrensen. Høyere enn det, så sprenger trommehinnen.

Lydens hastighet: Lydens hastihet måles i meter pr sekund (m/s). Lydens hastighet er forskjellig etter som hvilket materiale du hører den i gjennom. Lydens hastighet i luft er på 343 m/s, men under vann er den hele 4 ganger raskere, da er den på ca. 1500 m/s. Forskjellen skyldes at stoff har forskjellig tetthet.

Samplingsfrekvens: Frekvensen avspeiler lydens høyde. Frekvens måles i Hertz (Hz), og betegner antall svigninger pr. sekund. Jo flere svigninger jo høyere lyd, er det færre svigninger så er det dypere lyd. En anminnelig lyd, som f.eks. når du snakker, har ikke bare en frekvens, men mange, en såkalt sinustone bare har èn frekvens.

Dette har jeg funnet på en dansk side om lyd.

Bitdybde: Om du scanner et bilde inn på din datamaskin kan du velge bitdybden på scanningen. Om du velger en bit dybde på 8, blir bildet vist med 256 farger (2 i 8. potens). Med en bitdybde på 16 får du litt i overkant av 65.000 farger, med andre ord mye mer detaljert.
En kan se på en sample som et bilde. En sample med lav bitdybde blir mindre naturtro enn en med høy bitdybde.
16 bit er standard for CD-kvalitet, som i digital språkbruk betyr at lyden kan beskrives innenfor 65.000 strømstyrkenivåer.

Dette har jeg funnet på Digital Lyd