onsdag, januar 17, 2007

Uke 3

i dag har vi laget logo(er). Jeg fikk hjelp av Joakim til og lage bakgrunn, for han fikk så tøffe. også fikk jeg hjelp av Stine til og flytte skrifta. jeg fikk ikke lasta opp bildene. så det får vi ta neste gang

onsdag, januar 10, 2007

uke 2-photofiltre

Idag har vi holdt på med photofiltre, vi begynte med å hente et bilde av oss selv på flickr.com. så endret vi størrelse, så redigerte vi bilde sånn vi ville ha det, ved å f.eks. foradre fargen, klone et øye, å legge det på kinnet. og sånt, så tok vi og kuttet kantene, gjorde bakgrunnen usynlig. og så lagret vi det som GIF. så kunne vi legge det på bloggen hvis vi ville det.

onsdag, januar 03, 2007

uke 51

Noe av det første vi gjorde var å laste ned FTP ( filezilla) slik at vi fikk lastet siden opp på nettet.
Vi brukte frontpage til å lage selve siden. jeg har brukt en tabell på 3*3 som mal, satt inn en overskrift, prøvd og få satt inn en treffteller, fått satt in sånn automatisk dato oppdatering, det er i grunn det jeg har fått gjort.

uke 45

Denne gangen gikk vi igjennom:
-Mappekrav for tema: Nettsted
-Filoverføring, (SSH)
-Mappestruktur, torgmodell
-FrontPage (oppstart)
-Tabeller m.m.
-Lenker
-Lovlige filnavn

uke 44

Opphavsrett § 21.
Fremføring i undervisning m.v.
§ 21.*(1) Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning.
Også ellers kan utgitt verk fremføres offentlig:
a) ved tilstelninger der fremføring av åndsverk ikke er det vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke indirekte finner sted i ervervsøyemed,b) ved ungdomsstevner som ikke arrangeres i ervervsøyemed.
Denne paragraf gjelder ikke for filmverk, scenisk fremføring av sceneverk eller fremføring av databaser ved ervervsmessig undervisning. Paragrafen gir heller ikke rett til fremføring ved kringkasting. Adgangen til fremføring ved undervisning gjelder ikke fremføring innen rammen av organisert konsertvirksomhet.

Dette fant jeg på Lov om opphavsrett til åndsverk. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skrev det på wiki'n der.

uke 39

uke 38

Hva er en webblogg?
Jeg fant dette på Din Side: For de fleste er blogging et personlig verktøy for å holde venner og familie orientert om hva som skjer i bloggerens verden. Bloggen er en slags offentlig dagbok som fylles med innfall og tanker og lenker til andre bloggere som har skrevet morsomme eller spennende saker. Jeg fant linken på Stines blogg.

Hvem kan blogge?
Alle kan blogge, det eneste som kreves er at man har tilgang på internett, og har en e-post.
Da er det bare og sette igang.

Hvorfor blogge?
Blogging er en grei måte og gi folk informasjon, kanskje man er interesert i og dele en erfaring, eller at man rett og slett vil fortelle folk om årets sommerferie.