onsdag, januar 03, 2007

uke 44

Opphavsrett § 21.
Fremføring i undervisning m.v.
§ 21.*(1) Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning.
Også ellers kan utgitt verk fremføres offentlig:
a) ved tilstelninger der fremføring av åndsverk ikke er det vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke indirekte finner sted i ervervsøyemed,b) ved ungdomsstevner som ikke arrangeres i ervervsøyemed.
Denne paragraf gjelder ikke for filmverk, scenisk fremføring av sceneverk eller fremføring av databaser ved ervervsmessig undervisning. Paragrafen gir heller ikke rett til fremføring ved kringkasting. Adgangen til fremføring ved undervisning gjelder ikke fremføring innen rammen av organisert konsertvirksomhet.

Dette fant jeg på Lov om opphavsrett til åndsverk. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skrev det på wiki'n der.

Ingen kommentarer: